Технічний паспорт

Ми  надамо Вам якісні послуги в даній області.

Технічний паспорт (проведення технічної інвентаризації  Н А К А З  N 2  08.01.2013  )

Технічний паспорт — це один з головних документів на квартиру, будинок, споруду. Оформлення технічного паспорта є обов’язковим введення в експлуатацію реконструкції квартири, заміського будинку або нового побудованого будинку.

• інвентарний і кадастровий номери,
• адресу будинку або квартири,
• рік побудови будівлі,
• фізичний знос,
• поверховий план будинку ,
• експлікація,
• загальні відомості про конструкцію і системі дому (матеріал стін, перекриттів, вентиляція, опалення, електрика, каналізація, водопровід),
• санітарно-гігієнічні нормативи житлових приміщень будинку.

 

 МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА            І ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ   28.12.2012 N 658
Зареєстровано в Міністерстві  Юстиції України
28 грудня 2012  за N 2212/22524
Про погодження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентарізації об’єктів нерухомости майна
Згідно з абзацом п’ятого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство РЕГіОНАЛЬНОГО розвітку, будівніцтва та житлово-комунального господарства України, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Указом Президента України от 31 травня 2011 р. N 633 (633/2011), НАКАЗ, наказом:
1. Затвердіті Зміни до Інструкції про порядок проведення технічної інвентарізації об’єктів нерухомости майна, затвердженої Наказ Державне комітету будівніцтва, архітектури та жітлової політики України от 24 травня 2001 року N 127 (z0582-01), зареєстрованої в Міністерстві Юстиції України 10 липня 2001 за N 582/5773, что додаються.
2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) спільно з Департаментом жітлової політики (Шаповаленко В.Г.) Забезпечити Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства Юстиції України.
3. Цею наказ набірає ЧИННОСТІ з дня его Офіційного опублікування.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Аліпова О.М.
Міністр Г.П.Темнік

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства  РЕГіОНАЛЬНОГО розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  28.12.2012 N 658
Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України  28 грудня 2012   за N 2212/22524

ЗМІНИ  до Інструкції про порядок проведення  технічної інвентарізації об’єктів   нерухомого майна   (Z0582-01)
1. У розділі 1:       пункт 1.1 викласти в такій Редакції:

«1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства з метою нормативно-методичного забезпечення  діяльності  суб’єктів господарювання, Які здійснюють технічну інвентарізацію об’єктів нерухомого майна (далі — суб’єкти господарювання). «;

абзаці п’ятий-сьомий пункту 1.2 замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

«Технічна інвентаризація проводитися в наступних випадках:

перед прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, у тому чіслі післе проведення реконструкції та капітального ремонту;

Перед проведенням ДЕРЖАВНОЇ реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва;

Перед проведенням ДЕРЖАВНОЇ реєстрації Права власності на об’єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу, об’єднання об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого поділу, об’єднання або виділення частки завершений будівництвом об’єкт приймався в експлуатацію.

У других випадках технічна інвентаризація проводитися за бажанням замовника.

абзац перший пункту 1.4 викластись в такій Редакції:

«1.4. Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна проводитися суб’єктами господарювання, у складі яких працюють один або больше виконавців робіт з технічної інвентарізації, Які пройшли професійну атестацію в Мінрегіону України. «;

абзаци третій пункту 1.4 викластись в такій Редакції:

«Термін виконання робіт з технічної інвентарізації встановлюється договором. «;

пункт 1.5 викластись в такій Редакції:

«1.5. Інвентаризаційна справа формується и ведеться на кожен об’єкт нерухомого майна на весь  час  його існування и зберігається в органі ДЕРЖАВНОЇ реєстрації прав за місцезнаходженням такого об’єкта. «;

пункт 1.7 викластись в такій редакції:

«1.7. Для проведення технічної інвентарізації об’єктів нерухомого майна замовниками укладаються договори. «.
2. У пункті 3.2 розділу 3:

в абзаці сорок шостому слова «бюро технічної інвентарізації зобов’язане «замінити словами» суб’єкт господарювання зобов’язаний «;

У ФОРМІ ПОВІДОМЛЕННЯ слова «бюро технічної інвентарізації» замінити словами «(суб’єкт господарювання)».
3. У абзаці другому розділу 4 післе слова «одночасно» доповнити словами «або його частина».
4. У розділі 10 Абзац перший-п’ятнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци  шістнадцятій-вісімнадцятій вважати відповідно абзацами першим-третім.
5. У тексті (z0582-01) та додатках до неї слова «Бюро технічної інвентарізації», «бюро», «БТІ» в усіх відмінках и числах замінити словами «суб’єкт господарювання» у відповідних відмінках і числах.
6. У додатках 1, 1.4, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 слова «Бюро технічної інвентарізації» замінити словами «(суб’єкт господарювання) «, а слова» начальник БТІ «,» нач. БТІ «і» начальник бюро технічної інвентарізації «замінити словами» керівник суб’єкта господарювання «.

Директор Департаменту  жітлової політики В.Г.Шаповаленко