Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

6.1 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, отримане у спадок?

Перш за все, слід відмітити, що оскільки при отриманні нерухомого майна у спадщину, спадкоємець звертається до нотаріуса для оформлення свідоцтва про право на спадщину, державну реєстрацію права власності на таке майно здійснюватиме нотаріус.

 

 

Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав:

 • заява про державну реєстрацію;
 • копія документу, що посвідчує особу заявника;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
 • документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
 • свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно.

6.2. Державна реєстрація права власності на  придбану квартиру, зокрема на підставі договору купівлі-продажу?

Державна реєстрація права власності на квартиру, що виникло на підставі договору купівлі-продажу, проводиться нотаріусом, який посвідчив такий договір.

Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав:

 • заява про державну реєстрацію;
 • копія документу, що посвідчує особу заявника;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
 • документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
 • договір купівлі продажу нерухомого майна.

6.3. Державна реєстрація права власності на новосформовану земельну ділянку, отриману у результаті  «приватизації»?

Перш за все, слід звернути увагу, що державна реєстрація права власності на новосформовану земельну ділянку проводиться після реєстрації такої земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням такої ділянки.

Водночас заявник може як самостійно подати необхідні документи до реєстраційної служби, так і «передати» такі документи через органи земельних ресурсів, які вносили відомості про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.

Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав:

 • заява про державну реєстрацію;
 • копія документу, що посвідчує особу заявника;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
 • документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
 • рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

6.4. Державна реєстрація права власності на новостворений житловий будинок?

Державна реєстрація права власності на новостворений  житловий будинок проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням   такого будинку.

Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав:

 • заява про державну реєстрацію;
 • копія документу, що посвідчує особу заявника;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб –    платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття   реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади   та має відмітку в паспорті громадянина України);
 • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
 • документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
 • технічний паспорт на житловий будинок;
 • документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку*;
 • витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документі, що посвідчує речове   право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер);
 • документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта   проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам**;
 • документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;

* Документи, що посвідчують права на земельну ділянку:

 1. право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом;
 2. право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового   призначення, посвідчується:
  • цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття     права власності на земельну ділянку за такою угодою;
  • свідоцтвом про право на спадщину;
 3. право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного   користування земельною ділянкою.

** Документи, що відповідно до вимог законодавства засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкта   проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам:

Відповідно до пунктів 2, 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого   постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до I – III категорії   складності, та об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною   архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі – Інспекція) поданої замовником декларації про   готовність об’єкта до експлуатації. Прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до IV і V категорії складності,    здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката.

7.Строки проведення державної реєстрації прав

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.12.2013 р. № 13100/05-15-13

Про строки державної реєстрації прав на нерухомість у 2014 році

Доводжу до відома органів державної реєстрації прав інформацію щодо строків проведення державної реєстрації прав у зв’язку з набранням чинності змін, внесених до Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі — Закон).

З 01 січня 2014 року набирають чинності зміни, внесені до частини п’ятої статті 15 Закону, відповідно до яких державна реєстрація прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів (крім випадків державної реєстрації обтяжень) з дня надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію і передбачених Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення.

Державна реєстрація права власності (надання відмови в ній) на підприємство як єдиний майновий комплекс та в разі, якщо їй передує видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно, проводиться у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів.

Таким чином, з 01 січня 2014 року:

— державна реєстрація права власності та речових прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів;

— державна реєстрація обтяжень та іпотек проводиться в день надходження заяви;

— державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс проводиться у строк, що не  перевищує чотирнадцяти робочих днів;

— державна реєстрація права власності з видачею, у випадках, передбачених Законом, свідоцтва, проводиться у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів. Водночас, звертаємо увагу, що відповідно до частини першої статті 5 Цивільного кодексу України акти цивільного законодавства регулюють  відносини, які виникли з дня набрання ними чинності.

Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності (частина третя вказаного Кодексу).

Слід враховувати, що процедура державної реєстрації прав включає в себе як прийняття заяви та документів органом державної реєстрації прав, так і прийняття відповідного рішення державним реєстратором за результатами розгляду такої заяви.

Датою і часом державної реєстрації прав та їх обтяжень вважається дата і час реєстрації відповідної заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав (частина дванадцята статті 15 Закону).

У зв’язку з цим, у разі, якщо заява про державну реєстрацію прав зареєстрована в базі даних про реєстрацію заяв і запитів до 01 січня 2014 року, розгляд такої заяви здійснюється у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів.

Голова                                                                                                    Д.М. Ворона