Чи повинен іноземець отримати ідентифікаційний номер?

 

Чи повинен іноземець отримати ідентифікаційний номер?

Чи повинен іноземець отримати ідентифікаційний номер?

Допоможемо отримати ідентифікаційний номер.

Відповідно до п. 1 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (далі — Положення), затвердженого наказом ДПАУ 17.12.2010 р. №954 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 р. за №1388/18683, фізособа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася Облікова картка та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу ДПС Облікову картку за формою №1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та надати документ, що посвідчує особу і містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

Іноземці й особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки документ, що посвідчує особу, та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою цього документа.

Згідно з п. 4 розділу VII Положення Облікова картка фізичної особи може бути подана через законного представника чи уповноважену особу за наявності паспортного документа цієї особи та паспортного документа або його ксерокопії (з чітким зображенням) фізособи, яка реєструється, а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізособи у Державному реєстрі. Для реєстрації іноземців та осіб без громадянства додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою паспортного документа іноземця чи особи без громадянства.

Постанови КМУ  від 15 лютого 2012 р. № 150 

Київ

Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.